Po uszy: Katarzyna Pietrzak

Przestrzeń Podwórka zyskuje kolejną atrakcję dla odwiedzających teatr. Od 8 października można będzie zobaczyć tu cykl grafik Po uszy autorstwa Katarzyny Pietrzak.

kaska grafika tytulowa

Katarzyna Pietrzak urodziła się w 1980 r. w Radomiu. Studiowała na Politechnice Radomskiej w Katedrze Sztuki – Wydział Nauczycielski, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (obecnie Wydział Sztuki). Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Gieragi, aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza. Od 2009 r. asystentka w Pracowni Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. W 2009 r. otworzyła przewód doktorski w dziedzinie grafiki warsztatowej u prof. Andrzeja Węcławskiego.

Jest laureatką wielu konkursów. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem i klasyczną animacją.